Reklamace

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI

Správný postup při řešení reklamace. 

 

POŠKOZENÁ ZÁSILKA

Co dělat v případě, že obdržíte poškozenou zásilku z přepravy.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Celé znění reklamačního řádu.

Na co se vztahuje záruka a na co ne?

Záruka a její podmínky:

Záruka se vztahuje na kvalitu materiálu a jeho zpracování.

Záruka je poskytována na vady, které má předmět prodeje v okamžiku převzetí kupujícím.

Na veškeré díly kola se záruka vztahuje jen pokud nejsou upraveny a jsou v původním laku.

Kolo musí být používáno výhradně za podmínek a k účelu, ke kterému bylo vyrobeno (viz. manuál strana 5).

Záruka vidlic a tlumičů se řídí dle záručních podmínek jednotlivých značek.

Kolo musí být správně smontováno.

 

Záruka se nevztahuje na:

Nesprávnou manipulaci a údržbu.

Poškození nesprávným užíváním, pádem a nebo přetížením.

Úpravy rámu, vidlice a dalších dílů.

Poškození kola změnou komponentů, které mají vliv na namáhání nebo geometrii kola.

Skoky a přetížení s nimi spojené.

Provoz kola s celkovou zátěží vyšší než doporučenou (viz. manuál strana 5).

Stržené či deformované závity.

Lak nebo samolepky po uplynutí 1 roku.

Správnou funkci přehazovačky, brzd nebo jiných dílů, které jsou ovlivňovány běžným užíváním kola.

Díly podléhající běžnému opotřebení (pláště, gripy, apod.).