Zásady používání cookies

Prohlášení o Cookies

 

Zásady používání cookies

My, Joy.bike, s.r.o., IČ: 019079052, se sídlem: Puškinova 1064, 542 32 Úpice, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 50804 (dále jen „my“ nebo „Joy.bike“), jsme provozovateli webové stránky www.qayron.com. Na stránkách www.qayron.com (dále také jen „webové stránky“) používáme tzv. cookies. V těchto zásadách používání cookies si můžete přečíst, jaké cookies používáme, proč je používáme a jak můžete jejich používání zakázat.

 

1. Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do vašeho prohlížeče, který je uloží ve vašem počítači, telefonu či jiném zařízení a v případě nové návštěvy webových stránek váš prohlížeč zašle cookies zpět na tyto stránky. Cookies napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na webové stránky vracíte nebo přecházíte z jedné webové stránky na jinou. Cookies jsou osobními údaji. Podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů můžete nalézt pod odkazem Ochrana osobních údajů.

 

2. K čemu cookies používáme?

Na webových stránkách Qayron se při vaší návštěvě webových stránek zobrazí oznamovací lišta informující o tom, že webové stránky používají cookies. Používání tzv. nezbytných cookies je nutné pro fungování webových stránek. Bez nezbytných cookies nebudou webové stránky správně fungovat, a proto jejich použití nevyžaduje váš souhlas a jsou předem zaškrtnuty. Použití jiných než nezbytných cookies (analytické a marketingové cookies) zpravidla vyžaduje váš informovaný souhlas. Přímo v oznamovací liště si pak můžete zvolit vaše individuální preference nastavení cookies.

Cookies konkrétně slouží například k:

 • Zajištění správné funkčnosti našich webových stránek, aby bylo možné dokončit proces objednání zboží s co nejmenšími obtížemi;

 • Zajištění bezpečného přihlášení, k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran;

 • Uložení přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé znovu zadávat;

 • Zapamatování si obsahu nákupního košíku;

 • Zajištění vzhledu webových stránek vzhledem k preferencím a požadavkům návštěvníků;

 • Analýze návštěvnosti, chování, preferencí a zájmů uživatelů;

 • Nabízení reklamy na zboží dle preferencí uživatele a související personalizace obsahu.

Naše webová stránka Qayron dále rozlišuje dočasné soubory cookie, tzv. „relační cookies“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče, a trvalé soubory cookie, tzv. „permanentní cookies“, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z vašeho zařízení. Trvalé cookies pomáhají vaše zařízení identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši webovou stránku.

Souhlas s používáním cookies, k nimž je nutný váš souhlas, můžete kdykoli odvolat, resp. jejich další ukládání zakázat; podrobné informace naleznete v článku 4 těchto zásad. Pokud cookies z vašeho zařízení sami nevymažete, smažou se automaticky v krátké lhůtě (v souladu se současnými standardy nejpozději za 13 měsíců od posledního využití cookies, které vyžadují váš souhlas).

 

3. Jaké cookies konkrétně využíváme a jakým způsobem?

Qayron pro výše uvedené účely používá jak vlastní cookies, tak cookies třetích stran. Při užívání webových stránek Qayron tak mohou být do vašeho zařízení ukládány cookies provozovatelů marketingových nástrojů, které Qayron používá. Případně může Qayron s těmito provozovateli sdílet informace, které byly pomocí cookies poskytnuty. Používání těchto nástrojů umožňuje nabídku Qayron neustále vylepšovat a také lépe zohlednit vaše osobní preference a cílit reklamní kampaně tak, aby oslovily ty, které by naše nabídka mohla nejvíce zaujmout.

V případě spolupráce s provozovateli z USA jsou vás ujišťujeme, že jsou vybírání pouze provozovatelé, kteří se zavázali důsledně chránit vaše osobní údaje. I přes to vás musíme upozornit, že USA jsou zemí, která dle rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie neposkytuje adekvátní úroveň ochrany osobních údajů; z toho mimo jiné vyplývá, že vládní agentury v USA mohou být oprávněny k přístupu k vašim osobním údajům, aniž by byly k dispozici účinné opravné prostředky.

Cookies používané třetími stranami a způsob použití údajů získaných jejich prostřednictvím se řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušných třetích stran. Tyto třetí strany mohou informace, které získaly prostřednictvím cookies, zkombinovat s dalšími informacemi, které jim poskytnete nebo které získaly v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Konkrétně používáme následující cookies:

a) Provozní cookies nezbytné pro zajištění základní funkčnosti a zabezpečení webových stránek Qayron (povinné)

Tyto cookies jsou nezbytné pro zajištění základní funkčnosti a zabezpečení webových stránek Qayron, proto jsou ukládány automaticky a jejich používání nelze zakázat. Díky nim můžeme zprostředkovat například:

 • Zajištění správné funkčnosti našich webových stránek

 • Přihlášení a vytvoření účtu

 • Zajištění bezpečného přihlášení, k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran

b) Cookies pro analytiku

Tyto cookies nám pomáhají pochopit, jak naše webové stránky používáte, a tím zlepšit výkon stránek a přizpůsobit je vašim potřebám.

 • i. Google Analytics
  Google Analytics jsou webovou analytickou službou společnosti Google. Tato služba se používá zejména ke sledování a prevenci kritických chyb, k identifikaci požadavků v rámci různých služeb, k tomu, aby uživatelé zůstali přihlášeni a k ukládání dat o nákupním košíku. Používá se rovněž pro měření a zlepšování výsledků internetového obchodu. Právním základem zpracování je váš souhlas.
  Zpracovávána jsou následující data:

  • Odkazující adresa URL

  • Četnost a doba trvání návštěvy podstránky

  • Navštívené podstránky

Zpracovatelem je Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Data mohou být v rámci této služby předávána do Spojených států.
Možnost odhlášení: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

c) Cookies pro reklamní a marketingové účely a související personalizaci obsahu

 • i. Google Analytics
  Qayron vám zobrazuje své reklamy také na webech a v aplikacích třetích stran. Google Analytics v tomto ohledu užíváme za účelem zjištění toho, zdali byly reklamy skutečně přizpůsobené vám na míru. Za tímto účelem vyhodnocujeme interakce, ke kterým došlo po kliknutí na reklamu, a jaké měla tato reklama výsledky. Tyto výsledky nám pomáhají následně lépe personalizovat reklamu. Právním základem zpracování je váš souhlas.
  Zpracovávána jsou následující data:

  • Informace o čase či místě

  • Informace o zařízení a prohlížeči

  • Informace o stránce, produktu a nákupu

  • Osobní údaje (IP adresa)

 • Zpracovatelem je Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Data mohou být v rámci této služby předávána do Spojených států.
  Možnost odhlášení: https://safety.google/privacy/privacy-controls/
  ii. Google Ads
  Qayron využívá službu Google Ads a v této souvislosti s ní sdílí některé vaše interakce s Qayronem (např. zobrazení produktů, nákupy), a to za účelem toho, aby vám byla zobrazována, cílena a přizpůsobená reklama na Googlu a v reklamní síti Google. Právním základem zpracování je váš souhlas.
  Zpracovávána jsou následující data:

  • Informace o čase či místě

  • Informace o zařízení a prohlížeči

  • Informace o stránce, produktu a nákupu

  • Osobní údaje (IP adresa)

 • Zpracovatelem je Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Data mohou být v rámci této služby předávána do Spojených států.
  Možnost odhlášení: https://safety.google/privacy/privacy-controls/
  iii. Facebook Pixel
  Qayron využívá službu Facebook Pixel a v této souvislosti s ní sdílí některé vaše interakce s Qayronem (např. zobrazení produktů, nákupy), a to za účelem toho, aby vám byla zobrazována, cílena a přizpůsobená reklama na platformách Facebook. Instagram, Messenger nebo WhatsApp, a dále za účelem vyhodnocování a optimalizace této reklamy. Právním základem zpracování je váš souhlas.
  Zpracovávána jsou následující data:

  • Údaje o použití

  • Odkazující adresa URL

  • Informace o čase či místě

  • Informace o zařízení a prohlížeči

  • Informace o stránce, produktu a nákupu

  • Osobní údaje (IP adresa, e-mailová adresa)

Zpracovatelem je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland Data mohou být v rámci této služby předávána do Spojených států.
Možnost odhlášení: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

4. Jak zakázat ukládání cookies do vašeho zařízení?

Vaše preference ohledně ukládání cookies můžete kdykoli změnit. Změnu lze provést kliknutím na tento odkaz. Také váš webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby ukládaní cookies do vašeho zařízení zakázal či blokoval, včetně tzv. povinných cookies a cookies třetích stran. Je také možné zablokovat nebo povolit ukládání cookies jen pro určité webové stránky. Cookies, které již jsou ve vašem zařízení uloženy, pak můžete kdykoli smazat. Pokud ukládání cookies, včetně nezbytných cookies, zcela zakážete, nemohou webové stránky pracovat správně a může být omezena jejich funkčnost.

Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde:

Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs),

Safari (https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac),

Firefox (https://support.mozilla.org/cs/products/firefox/protect-your-privacy/cookies),

Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/odstraněn%C3%AD-a-správa-souborů-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d).

 

5. Seznam cookies

Nezbytné cookies

Host Název cookie Platnost Typ Popis
qayron.com _mktr_kosik-CS 90 days First party  
qayron.com _dc_gtm_UA-xxxxxxxx Session First party This cookie is associated with sites using Google Tag Manager to load other scripts and code into a page. Where it is used it may be regarded as Strictly Necessary as without it, other scripts may not function correctly. The end of the name is a unique number which is also an identifier for an associated Google Analytics account.
qayron.com bck Session First party  
qayron.com __gts Session First party  
qayron.com __gtf Session First party  
qayron.com ASP.NET_SessionId Session First party General purpose platform session cookie, used by sites written with Miscrosoft .NET based technologies. Usually used to maintain an anonymised user session by the server.
qayron.com _mktr_test_cookie Session First party  
qayron.com screen 1 days First party  

 

Analytické cookies
Host Název cookie Platnost Typ Popis
qayron.com _utmv######### Session First party  
qayron.com _hjid 365 days First party Hotjar cookie. This cookie is set when the customer first lands on a page with the Hotjar script. It is used to persist the random user ID, unique to that site on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID.
qayron.com _vwo_uuid_v2 366 days First party This cookie name is associated with the product Visual Website Optimiser, by USA based Wingify. The tool helps site owners measure the performance of different versions of web pages. This cookie ensures a visitor always sees the same version of a page and is used to track behaviour to measure the performance of different page versions.
qayron.com __utmc Session First party This is one of the four main cookies set by the Google Analytics service which enables website owners to track visitor behaviour and measure site performance. It is not used in most sites but is set to enable interoperability with the older version of Google Analytics code known as Urchin. In this older versions this was used in combination with the __utmb cookie to identify new sessions/visits for returning visitors. When used by Google Analytics this is always a Session cookie which is destroyed when the user closes their browser. Where it is seen as a Persistent cookie it is therefore likely to be a different technology setting the cookie.
qayron.com _hjIncludedInPageviewSample Session First party This cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the data sampling defined by your site's pageview limit.
qayron.com __utmb Session First party This is one of the four main cookies set by the Google Analytics service which enables website owners to track visitor behaviour and measure site performance. This cookie determines new sessions and visits and expires after 30 minutes. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. Any activity by a user within the 30 minute life span will count as a single visit, even if the user leaves and then returns to the site. A return after 30 minutes will count as a new visit, but a returning visitor.
qayron.com _hjTLDTest Session First party When the Hotjar script executes we try to determine the most generic cookie path we should use, instead of the page hostname. This is done so that cookies can be shared across subdomains (where applicable). To determine this, we try to store the _hjTLDTest cookie for different URL substring alternatives until it fails. After this check, the cookie is removed.
qayron.com _hjFirstSeen Session First party Identifies a new user's first session on a website, indicating whether or not Hotjar's seeing this user for the first time.
qayron.com _lb 1290 days First party Cookie used for website search analytics
qayron.com _gat_UA-nnnnnnn-nn Session First party This is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the unique identity number of the account or website it relates to. It appears to be a variation of the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by Google on high traffic volume websites.
qayron.com _ga 730 days First party This cookie name is associated with Google Universal Analytics - which is a significant update to Google's more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports. By default it is set to expire after 2 years, although this is customisable by website owners.
_ga
qayron.com __utma 730 days First party This is one of the four main cookies set by the Google Analytics service which enables website owners to track visitor behaviour and measure site performance. This cookie lasts for 2 years by default and distinguishes between users and sessions. It it used to calculate new and returning visitor statistics. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. The lifespan of the cookie can be customised by website owners.
qayron.com _gid 1 days First party This cookie name is associated with Google Universal Analytics. This appears to be a new cookie and as of Spring 2017 no information is available from Google. It appears to store and update a unique value for each page visited.
_gid
qayron.com _hjAbsoluteSessionInProgress Session First party This cookie is used by HotJar to detect the first pageview session of a user. This is a True/False flag set by the cookie.
qayron.com _hjIncludedInSessionSample Session First party This cookie is set to let Hotjar know whether that visitor is included in the data sampling defined by your site's daily session limit.
qayron.com _gclxxxx 90 days First party Google conversion tracking cookie
qayron.com __utmz 183 days First party This is one of the four main cookies set by the Google Analytics service which enables website owners to track visitor behaviour measure of site performance. This cookie identifies the source of traffic to the site - so Google Analytics can tell site owners where visitors came from when arriving on the site. The cookie has a life span of 6 months and is updated every time data is sent to Google Analytics.
script.hotjar.com _hjIncludedInPageviewSample Session Third party  
script.hotjar.com _hjIncludedInSessionSample Session Third party  
script.hotjar.com _hjSessionRejected Session Third party  

 

Marketingové cookies
Host Název cookie   Platnost Typ Popis
qayron.com _fbp   90 days First party Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers
google.com NID   183 days Third party This domain is owned by Google Inc. Although Google is primarily known as a search engine, the company provides a diverse range of products and services. Its main source of revenue however is advertising. Google tracks users extensively both through its own products and sites, and the numerous technologies embedded into many millions of websites around the world. It uses the data gathered from most of these services to profile the interests of web users and sell advertising space to organisations based on such interest profiles as well as aligning adverts to the content on the pages where its customer's adverts appear.
ecomail.cz     Session Third party  
www.facebook.com     Session Third party This domain is owned by Facebook, which is the world's largest social networking service. As a third party host provider, it mostly collects data on the interests of users via widgets such as the 'Like' button found on many websites. This is used to serve targeted advertising to its users when logged into its services. In 2014 it also started serving up behaviourally targeted advertising on other websites, similar to most dedicated online marketing companies.
youtube.com CONSENT   6007 days Third party YouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites.
youtube.com VISITOR_INFO1_LIVE   180 days Third party This cookie is used as a unique identifier to track viewing of videos
youtube.com YSC   Session Third party YouTube is a Google owned platform for hosting and sharing videos. YouTube collects user data through videos embedded in websites, which is aggregated with profile data from other Google services in order to display targeted advertising to web visitors across a broad range of their own and other websites.
seznam.cz sid   30 days Third party